Sertifikalarımız

Denetimlerimiz

Sözleşmeli yetkilendirilmiş gümrük müşaviri

İtfaiye ilçe Daire Başkanlığı

Sözleşmeli Mesul Müdür (kimyevi maddeler için)

İş güvenliği uzman ve hekimi

Springer sistemi bakımı için sözleşmeli tedarikçi

Soğuk hava deposu bakımı için sözleşmeli tedarikçi

Pes Kontrol sistemi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı